Bemutatkozás

 2016. január 27., szerda

Az Interregionális Eszperantó Alapítvány 2006-ban alakult meg, székhelyünk Söjtörön van. Szervezetünk működése kiterjed a Közép-Dunántúli Régióra, Magyarország és nemzetközi szinten. Szervezetünk legfőbb tevékenységként tűzte ki célul a hazai és határon túli magyar civil szervezetek közti összhang megteremtését, segítve a határokon átívelő együttműködések kialakítását, az integráció és a magyar identitástudat erősítését. A célok között szerepel az euro-atlanti integráció elősegítése, a nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.  A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tevékenységek, településfejlesztési tevékenység. A térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, hagyomány és kulturális örökség megőrzése. Természetesen nem utolsó sorban az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. A nyelv érdekében Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése. Alapítványunk fontosnak tartja határon túli civil szervezetekkel való kapcsolattartást, illetve velük való közös programok szervezését. Ezt a filozófiánkat mutatja, hogy minden környező országban az elmúlt években együttműködést kötöttünk határon túli szervezettel. Jó kapcsolatot ápolunk Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján, és Erdélyben működő szervezetekkel is.

Megalakulásunk óta gyűjtjük, mentjük az eszperantó nyelvű könyveket, szótárakat, tananyagokat, kiadványokat.

2011-ben a koppenhágai Eszperantó Világkongresszuson képviseltük hazánkat és szervezetünket, ahol végig részt vehettünk az egy hetes rendezvényen több civil szervezettel együtt.

2014-ben Fiume-ben az Európai Eszperantó Kongresszuson voltunk, továbbra is szem előtt tartva az eszperantó nyelv fontosságát.

2015-ben A „Civilek a Tudományért, Magyarságért Kerekasztal Találkozók” elnevezésű esemény muravidéki partner szervezettel – a Tudományért Egyesülettel – került megrendezésre. Ezen találkozók alkalmával délvidéki, erdélyi, felvidéki és muravidéki civil szervezetek találkoztak egymással. A program célja új együttműködések kialakítása, meglévő kapcsolatok ápolása és közös pályázati lehetőségek felkutatása volt.

A „Székely – Csángó – Magyar” Tudástalálkozón is részt vettünk a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvánnyal karöltve. A programhoz helyi (Dél-alföldi) és Erdélyi (sepsiszentgyörgyi) általános iskolás gyermekek csatlakoztak, több hazai helyszín megismerése érdekében.

2016-ban hozzájárultunk és segédkeztünk a II. Magyar Nemzeti Identitástábor létrejöttéhez, mely a Felvidéken (Érsekújvár, Nyitra) került megrendezésre. A táborban a magyar identitást erősítő hagyományokat elevenítettük fel és népszerűsítettük a helyiek körében. Néptánc-, és népdalfoglalkozásokon, honismereti előadásokon vehettek részt a jelentkezők.

A 7-dik alkalommal megrendezésre kerülő Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztiválon is részt vett Alapítványunk, s a rendezvény harmadik napján megtartott civil fórum beszélgetésén megismerkedtünk a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány tevékenységével is.

Részt vettünk a 2016. évi Eszperantó Világkongresszuson Nyitrán, ahol a nemzeti kárpát-medencei magyar civil szervezeti együttműködések segítése mellett sokat tettünk, hogy elősegítsük a hazánkról kialakított pozitív képet nemzetközi, elsősorban európai szinten.

Ugyanez év augusztus 20-án részt vettünk a XI. Nemzetközi Halászléfőző Versenyen Lendván, ahol a göcseji népviselet és szervezetünk bemutatása mellett kostólót adhattunk az általunk készített halászléből, ami ezüst minősítést nyert és különdíjat kaptunk.

2017-ben az 56-os megemlékezéseket szem előtt tartva, programokat vállaltunk a Sinkovits Imre pályázatban. Női forradalmárok az 1956-os szabadságharcban címmel. A program célkitűzése volt, hogy felhívja a figyelmet a nők szerepére az ’56-os forradalomban. A program során összesen 4 helyszínen szerveztünk interaktív, nyilvános beszélgetéseket a nők ’56-os forradalmi szerepeinek körül járására. Elsőként 2017. március 11-én Temesváron, április 1-én Muraszombaton és Lendván, április 28-án Érsekújváron, május 14-én Eszéken, június 10-én Tóthfaluban, június 11-én Zentán,  június 12-én Ópusztaszeren rendeztük meg programunkat. Résztvevő szervezetek voltak a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesület, Közép-Magyarországi Nonprofit Hagyomány Alapítvány, Zalai Harangláb Egyesület, valamint a Pannon Regionális Alapítvány. A helyszín biztosításában és egyéb helyszíni szervezési feladatok ellátásában helyi együttműködő partnereink, a Szórvány Alapítvány, a lendvai Bonus Alkotó Egyesület, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület volt segítségünkre. Eredményeként rendezvényünk hozzájárult a megemlékezéshez, illetve a női nemzeti példaképek elismeréséhez, ami hosszútávon lehetővé teszi nemcsak a női, de az összmagyarságtudat erősödését is. A rendezvény során kialakult, megerősödött szakmai kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben is megszervezhessünk ’56-os rendezvényeinket a nemzeti identitás erősítése céljából.

Részt vettünk a III Magyar Nemzeti Identitástáboron Kárpátalján, az ukrán Nagydobronyban. Több kulturális, hagyomány és értékőrző programon vettünk részt. A táborba 3 országból (Magyarország – több régió, Románia – Erdély, Szerbia – Délvidék) érkeztek résztvevők. A kulturális eseményeken résztvevő határon túli gyerekek egymás kultúrájának megismerése által nyitottabbakká váltak. Rengeteg új tapasztalatot és ismeretséget szereztünk a programok során. Jóbaráti kapcsolatok alakultak ki kiemelkedő személyiségekkel, köztük Nagydobronyban az eszperantó nyelvet művelő és aktívan tevékenykedő Horkai László nyugdíjas püspök úrral, aki a magyar nyelv és hagyományok elkötelezett híve és tovább adója, Bodó Barnával, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnökével. Programjaink megvalósulásának igen nagy sikere és eredménye lett, hiszen számos határ menti együttműködés született, folyamatosan keressük a lehetőségeket közös programokra az újonnan létrejött együttműködő civil partnerekkel.