Miért hasznos az Eszperantó?

 Hírek  |   2016. január 26., kedd

Miért hasznos az eszperantó?

Egyszerű, kivételmentes nyelvtana, nemzetközi szókincse, logikus és termékeny képzőrendszere miatt bármely nyelvnél sokkal gyorsabban tanulható meg.

Segítségével

 • nyelvpótlék,
 • felvételi pontszám,
 • olcsó turizmus,
 • munkalehetőség és
 • személyes nemzetközi kapcsolatok könnyen elérhetők az élet bármely területén.
 • Egyenrangú nyelvi kommunikációt biztosít,
 • logikus felépítése és nemzetközi szókincse nagymértékben megkönnyíti további nyelvek tanulását.
 • 59 országos szövetség, több tucat szakmai szervezet,
 • évi mindegy 300 nemzetközi eszperantó rendezvény, kongresszusok több ezer fős részvétellel,
 • a legkülönbözőbb területeken segítséget nyújtó szakemberek hálózata (Delegita Reto),
 • az ingyenes vendéglátó hálózat (Pasporta Servo) és a világ szinte minden országában barátként fogadó, különböző szolgáltatást nyújtó több millió eszperantista biztosítja a nyelv gyakorlati hasznosságát

A legsikeresebb nemzetközi nyelv

A szakirodalom több száz tervezett nyelvet tart számon. Ezek közül az eszperantót lényegesen több ember tanulta meg és használja, mint az összes többit együttvéve. Ennek egyik titka az alkotó célkitűzésében található meg:

“A fő feladatok, amelyeket meg kellett oldani, a következők:

 1. A nyelv legyen rendkívül egyszerű, hogy játszva lehessen megtanulni.
 2. Mindenki, aki megtanulta a nyelvet, tudja azonnal használni a másnyelvűekkel való érintkezésre. A nyelv kezdettől fogva, belső felépítésének köszönhetően, hatékony eszköze legyen a nemzetközi kommunikációnak.
 3. Legyőzni a világ közömbösségét és rábírni, hogy minél előbb és minél nagyobb számban használni kezdje, élő nyelvként.”

Élő nyelv

A siker titkához az is hozzá tartozik, hogy Zamenhof az általa kidolgozott nyelv(tervezet) teljesebbé tételének és fejlesztésének jogát ráruházta az eszperantisták közösségére. Írók, költők, publicisták művei által, valamint a világ eszperantistáinak mindennapi szóbeli és írásbeli kapcsolatai során vált az eszperantó éppen olyan élő nyelvvé, mint bármelyik etnikus nyelv. Ennek legfényesebb elismerését jelenti, hogy a Nemzetközi PEN kongresszusa 1993 szeptember 10-én az eszperantót elfogadta irodalmi nyelvként, és az eszperantista írók által megalakított Esperanto PEN-centro-t.

Gyorsabban megtanulható, mint más nyelv, megkönnyíti más nyelv tanulását

Ez azért lehetséges, mert szókészletét túlnyomóan nemzetközileg használt (főleg görög-latin eredetű) szavak alkotják; a hangsúly helye állandó; a szóalkotásban az összetétel, az agglutináló jelleg a meghatározó; az alkotóelemek (szógyök, képző, végződés) jelentése állandó.

Ez azért lehetséges, mert szókészletét túlnyomóan nemzetközileg használt (főleg görög-latin eredetű) szavak alkotják; a hangsúly helye állandó; a szóalkotásban az összetétel, az agglutináló jelleg a meghatározó; az alkotóelemek (szógyök, képző, végződés) jelentése állandó, a szófaji hovatartozás és a mondatbeli szerep mindig és könnyen felismerhető. Mindez, az ötletesen megválasztott elő- és utóképzők használatával árnyalt, változatos kifejezésre ad lehetőséget; a beszéd szép hangzású, dallamos.

10 eszperantó hasznosítási lehetőség

 1. Segítségével szakkongresszusokon, világtalálkozókon szerezhetünk hasznos információkat kulturális és gazdasági vonatkozásban.
 2. Az élet különböző területein hasznosíthatjuk az eszperantóul íródott gyakorlati könyveket.
 3. A nyelv propedeutikai értékével elérhetjük, hogy a más nyelvek tanulására fordított időt lényegesen lecsökkenthetjük.
 4. Állami nyelvvizsga tehető a legtöbb főiskolán, egyetemen pontokat ér a felvételinél, elfogadják a diplomához.
 5. A Pasporta Servoval, az ingyenes vendéglátó szolgálattal a világ kb. 70 országában kaphatsz ingyenes szálláslehetőséget, segítséget.
 6. Az Amikeca Retoval még ennél is teljesebb szolgáltatást kaphatsz, a baráti kalauzolástól elkezdve színes szakmai programokig.
 7. A Jarlibroval, az Eszperantó Világszövetség évkönyvében található kb. 3 ezer szakdelegátus segítségével a világ sok országában kaphatsz segítséget.
 8. Kongresszusi évkönyvek, Eszperantó találkozók címlistái felhasználásával szintén bővítheted nemzetközi kapcsolataidat.
 9. Eszperantó újságok gazdasági hirdetéseivel, szakmai cikkeivel bővítheted tudásodat.
 10. Gyakorlati levelezőpartnerekkel élő kapcsolatod lehet a világgal, akik barátként látnak bármikor és segítenek problémáidon.