Negyven magyar vesz részt a 100. Eszperantó világkongresszuson

 Hírek  |   2016. január 26., kedd

Negyven magyar vesz részt a 100. Eszperantó világkongresszuson,
Lille-ben, Franciaországban, 2015. július 25-től augusztus 1-éig

Magyarországról 40-en vesznek részt a 100. Eszperantó világkongresszuson, amelyet Lille-ben, Franciaországban rendeznek meg 2015. július 25. és augusztus 1. között. Több mint 2500-an lesznek ott, legalább 82 országból, de senkinek sem lesz szüksége tolmácsra a kongresszus témájának – Nyelvek, művészetek és értékek a kultúrák közötti párbeszédben – a megvitatásához. Ezen a rendezvényen mindenki eszperantóul, a nemzetközi nyelven beszél, tehát a sok-sok ülés, előadás, vita, művészeti bemutató kommunikációs nehézségek nélkül lezajlik, nyelvi akadály, értetlenség nem zár ki senkit.

A város, ahol ebben az évben rendezik a minden évben más országban, gyakran más kontinensen sorra kerülő kongresszust, közel van Boulogne-sur-Mer-hez, ahol 1905-ben az első hasonló világméretű összejövetelt tartották. (Eszperantó neve: Bulonjo-ĉe-Maro.) Több résztvevő meglátogatja a kongresszus egyik szervezett kirándulása alkalmából az eszperantó mozgalom eme történelmi helyét.

Július 26. – Eszperantó Nap – A nyelvi igazságosság napja. - 26-a de julio - Esperanto-Tago, tago de lingva justeco.Az eszperantó nyelvet 1887-ben Varsóban publikálta Lázár Markovics Zamenhof (akit sokáig Ludwik Lazar-ként ismertek), aki a ma Lengyelországhoz tartozó Białystokban született. A kommunikáció megkönnyítése volt a célja, amit nyelvi igazságosság alapján akart lehetővé tenni a különböző anyanyelvű emberek számára. Ezt a etnikumközi nyelvet ma a kulturális, tudományos és társadalmi élet minden területén széleskörűen használják. Az eszperantó az egyetlen nyelv, amely lehetővé teszi az igazságos kommunikációt és az emberek közötti kölcsönös tiszteletet, egyenlő kommunikációs esélyeket biztosítva a nyelv használóinak, mert nem egy népcsoport anyanyelve. Így az egymással beszélők nyelvi jogai kölcsönösen tiszteletben vannak tartva: a kisebbségek, a bennszülött népcsoportok, különböző etnikumok nem kerülnek alárendelt helyzetbe mások anyanyelvének használata miatt.

A mai technikai eszközök meggyorsították az eszperantó nyelv elterjedését és használatát az egész világon. Az internet, a különböző számítógépes és mobiltelefonos tanfolyamok nagymértékben hozzájárultak az eszperantóul beszélők számának a növekedéséhez, a kapcsolatteremtésükhöz és találkozásaikhoz. Sok helyi tanfolyam mellett, csaknem 200’000-en tanulták vagy tanulják a nemzetközi nyelvet az interneten a www.lernu.net segítségével, amely több mint 40 nyelven áll a tanulók rendelkezésére. 2015 május 28-án jelent meg egy új internetes eszperantó tanfolyam a Duolingo-n, mely kevesebb mint 2 hónapon belül a nemzetközi nyelvnek már több mint 60’000 angol anyanyelvű tanulóját hódította magához. Minden pillanatban hallható a világon a www.muzaiko.info, egy eszperantó internetes rádiócsatorna; a filmek szerelmesei nézhetik az Esperanto-TV-t is a www.esperantotv.netinternetes csatornán. A Google eszperantóra és eszperantóról is fordít. A wikipédia, az internetes enciklopédia jelenleg több mint 200’000 eszperantó szócikket tartalmaz, ezzel a nyelvek második csoportjába tartozik – azok közé, amelyeken már több, mint százezer cikket írtak.

Az eszperantisták századik világkongresszusának figyelemreméltó jellemzője az, hogy a kongresszus határozatát az egész világon készítik elő. Az eszperantó mozgalom minden kontinensen aktivizálta a tagjait: az Eszperantó Világszövetség, Universala Esperanto-Asocio (UEA) országos tagszövetségei és a helyi csoportok is tanulmányozzák a kongresszus témáját:Nyelvek, művészetek és értékek a kultúrák közötti párbeszédben, hogy megírják és elküldjék hozzájárulásukat a végleges kongresszusi határozathoz. A szöveg szerkesztését Lille-ben fejezik be.

Tehát az eszperantó nyelvet beszélők hálózata az egész világon részt vehet ebben a kulturális párbeszédben, kifejtheti véleményét, kívánságát az etnikumközi, kultúrák közötti cserék minőségéről és formájáról, a jobb kölcsönös megértés és az emberiség tartósan békés együttélése érdekében.