Eszperantó Könyv Napja

 Hírek  |   2016. október 14., péntek

Az Eszperantó Könyv Napja – Zamenhof-Nap

December 15-én az eszperantisták Zamenhof-napi/Könyvnapi hozzájárulása annak az igazságos és egyenjogú kommunikációnak a támogatásához, amely elismeri a nyelvi és kulturális különbségeket és arra törekszik, hogy folyamatosan megóvja ezt a gazdagságot és ezek jogait. 

Az Eszperantó Nemzetközi Nyelv kezdeményezőjéről, L. L. Zamenhofról szóló összejövetelek, rendezvények, kiállítások, előadások kretében az Eszperantó kultúra, az Eszperantó irodalom ünneplése többek között új kiadványok bemutatásával, könyvárusítással és egy új könyv felolvasásával történik. Léteznek könyvek különféle nyelveken, melyeket eszperantó eredetiből fordítottak, vannak amelyeket a helyi nyelvre fordítottak egy másnyelvű eredetinek az eszperantó fordításából. Az Eszperantó garantálja a szövegek leghűségesebb fordítását, a gondolatok átadását, igazi híd nyelvként működve két etnikai nyelv között.

December 15-e L. L. Zamenhofnak (1859-1917), az Eszperantó nemzetközi nyelv megteremtőjének a születésnapja. Az eszperantó nyelvet használó írók egyik jelentős képviselőjének, a magyar Baghy Gyulának (1891-1967) kezdeményezésére e napot az Eszperantó Kultura napjaként is megünneplik az egész világon. Az eszperantisták kulturális színvonalának emelése céljából Baghy javasolta, hogy a Zamenhof-nap legyen az Eszperantó könyv napja is.

December 15-én az eszperantisták különböző országokban működő csoportjai információs eseményeket rendeznek az eszperantót nem beszélők számára a nemzetközi nyelvről, annak gazdag eredeti illetve más nyelvekből fordított irodalmáról. Ezzel megmutatják a világnak, hogy az eszperantó mozgalom miképpen terjeszti a különböző etnikumok kulturális értékeit, lehetővé téve ezáltal – az Eszperantóval áthidalva a nyelvi különbözőséget – eredetileg távoli népek nyelvén íródott művek élvezetét.