101. Eszperantó Világkongresszus – Nyitra 2016. július 23-július 30.

 Programok  |   2016. december 23., péntek

A 2016-os 101. Eszperantó Világkongresszust a felvidéki Nyitrán tartották júliusban. A hivatalos részvételi adatok még váratnak magukra, de becsült részvételi szám közel 1300 fő volt. Annyi azonban biztosra mondható, hogy az 1985 és 2014 közötti 2000 fős átlagos részvételi számtól elmaradó rendezvény minősége és fontossága az idén sem maradt el elődjeitől.

A helyszínről röviden csak annyit, hogy a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem modern épületegyüttese minden igényt kielégített, s nem véletlenül mondják az impozáns épületet a modern Szlovákia egyik legjobban sikerült alkotásának.

A Világkongresszus sok programot felvonultatott az idén is, melyek közül talán a legérdekesebb a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Szlovákiai Eszperantó Szövetség által közösen megrendezett nemzetközi konferencia, mely „A nyelvi kommunikáció perspektívái az EU-ban” címet kapta. A plenáris előadások mellett panelbeszélgetésekre és kerekasztal megbeszélésekre is sor került, melyek során egy-egy konkrét probléma megoldását keresték a jelenlevő szakemberek. A konferencia végkövetkeztetése pedig az lett, hogy az angol nyelv egyeduralma kutatók világában egyre jobban elnyomja a más nyelvet használó tudósokat, s így a feltörekvő elmék negatív diszkriminációnak vannak kitéve. Egységes nyelvpolitikát kell létrehozni, melynek megvitatására a legjobb alkalom volt a mintegy 60 országból érkező 1300 eszperantista részvételével megrendezett Világkongresszus.

Alapítványunk 10 fő részvételét biztosította a Világkongresszuson, de partnereink (NOHA – Nonprofit Hagyomány Alapítvány, Zalai Harangláb Egyesület) segítségével és közreműködésével több, mint 30 fő tudott ellátogatni a nyitrai helyszínre. A Magyarországot képviselő fiatalok, népzenészek, néptáncosok, népművelők az Alföldről, a Vajdaságból és Zala megyéből tudtak eljönni a Világkongresszusra. A magyar hagyományokat és kultúrát képviselő résztvevőkkel úgynevezett „flashmobot” tartottunk a kongresszus helyszínén, a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem előtt. Spontán zenélés, éneklés és tánc mellett a jókedv is jellemezte a produkciót, melyben fiatalok és idősek is részt vettek egyaránt. Ottlétünkkor időleges eszperantó könyvtár és könyvvásár is színesítette a programokat, de az eszperantó küldöttekkel is lehetett szót váltani az egyes országok kulturális azonosságairól és különbözőségeiről.

Nem szeretnénk megszakítani Alapítványunk hagyományait, s a dél-koreai Szöulban megrendezésre kerülő 102. Eszperantó Világkongresszuson is szeretnénk részt venni. Nem látunk nemesebb célt Alapítványunk tevékenységi körében, mint hogy hazánk nemes kultúráját és hagyományait megmutassuk évről évre a Világkongresszuson összegyűlő barátainknak.