,,Női forradalmárok az 1956-os szabadságharcban”

 Programok  |   2017. augusztus 22., kedd

A program során összesen 4 helyszínen szerveztünk interaktív, nyilvános beszélgetéseket a nők ’56-os forradalmi szerepeinek körüljárására. A beszélgetéseket a témából előzetesen felkészült civil szervezeti képviselők vezették. A programsorozat végén egy ötödik, projektzáró rendezvénnyel foglaltuk össze a programot és az elért eredményeket. A programsorozat megszervezésében és megvalósításában 1 fő szakképzett és jelentős tapasztalattal rendelkező projektmenedzser volt a segítségünkre. A program lefolyása a következőképpen alakult:

I.szakasz: előkészületek: (2017. március 7 -10.)

A program ezen szakaszában egyeztettünk szakértőinkkel beszélgetések témáinak részleteiről. Felvettük a kapcsolatot szakértőinkkel és együttműködő partnerszevezeteinkkel lehetőségtől függően személyesen, telefonon vagy e-mailben. Meghatároztuk a rendezvény pontos helyszínét. Március 10-ig elektronikus formában meghívókat küldtünk együttműködő partnereinknek, akik továbbították azokat a helyi polgároknak. Szórólapokat helyeztünk el a település központi részén.

II.szakasz: megvalósítás: 2017. március 11. – 2017. június 12.

Elsőként 2017. március  11-én, Temesváron rendeztük meg programunkat. Baksa József, a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesület képviselője felelevenítette a korabeli eseményeket, majd nyilvános beszélgetés segítségével megemlékeztünk azokról a nőkről, akik 1956. december 4-én összegyűltek a budapesti Hősök terén, hogy kifejezzék ellenérzésüket az egy hónappal korábbi szovjet bevonulással és a forradalom véres leverésével kapcsolatban.

A helyszín biztosításában és egyéb helyszíni szervezési feladatok ellátásában helyi együttműködő partnerünk, a Szórvány Alapítvány volt segítségünkre. Meghívott vendégeink a helyi történelmi érdekeltségű civil szervezetek képviselői, valamint fiatal érdeklődők, 30 fő.

2017.április 1-én, Muraszombaton és Lendván Ács-Sánta Katalin, a Közép-Magyarországi Nonprofit Hagyomány Alapítvány képviselője bemutatta az ’56-os események női hőseit, azok tevékenységeit, a harcokban betöltött szerepeiket. Szakértőnk előadásának központi témája a harctérre kivonult nők helyzete. A gondolatébresztő előadást irányított beszélgetés követte.

A helyszín biztosításában és egyéb helyszíni szervezési feladatok ellátásában helyi együttműködő partnerünk, a lendvai Bonus Alkotó Egyesület volt segítségünkre. Meghívott vendégeink a helyi történelmi érdekeltségű civil szervezetek képviselői, 20 fő.

2017.április 28-án Érsekújváron Dr. Kopasz Rudolf, a Zalai Harangláb Egyesület képviselője interaktív előadást tartott a nőknek a forradalomban betöltött háttérszerepéről. Az előadás központi témája az otthon maradt nők helyzete és a forradalom eseményeinek hatása a mindennapi életvitelre. A résztvevőket kérdéseik megfogalmazására és véleményük kifejezésére bátorítottuk.

A helyszín biztosításában és egyéb helyszíni szervezési feladatok ellátásában helyi együttműködő partnerünk, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete volt segítségünkre. Meghívott vendégeink a helyi történelmi érdekeltségű civil szervezetek képviselői, valamint a helyi diákok, 50 fő.

2017.május 14-én Eszék Oláhné Kispál Anita, a Pannon Regionális Alapítvány képviselője nyilvános beszélgetést kezdeményezett a nőknek a forradalomban betöltött háttérszerepéről. A résztvevőket kérdéseik megfogalmazására és véleményük kifejezésére bátorítottuk.

A helyszín biztosításában és egyéb helyszíni szervezési feladatok ellátásában helyi együttműködő partnerünk, a HMDK volt segítségünkre. Meghívott vendégeink a helyi történelmi érdekeltségű civil szervezetek képviselői.

Programzáró rendezvényünket 2017. június 9-én Tornyoson tartottuk meg. Horváth N. Róbert, az Interregionális Eszperantó Alapítvány elnöke vezetésével összefoglaltuk és értékeltük a rendezvényeinket, levetítettük PPT bemutató programot és videóanyagot. A zárórendezvényre meghívtuk a korábbi programok során megjelent civil szervezeteket: a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesületet, Közép-Magyarországi Nonprofit Hagyomány Alapítványt, a Zalai Harangláb Egyesületet, valamint a Pannon Regionális Alapítványt. A megjelent civil szervezeti képviselők interaktív beszélgetést kezdeményeztek az ’56-os hősök, a magyarságtudat és a nőiség kapcsolatáról. Meghívott vendégeink a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület képviselői, helyi történelmi érdekeltségű civil szervezetek képviselői voltak.

Június 10-én Tóthfaluban kerekasztal értekezletet tartottunk a nők 1956-ban a nők betöltött szerepéről, már a konkrét harci és szervezésbenni feladatokon kívül a háttér tevékenységet is felölette, úgy mint betegápolás, a forradalmárok élelemmel ellátásával majd a forradalom leverését követően a forradalom árváinak illetve bebörtönzött forradalmárok megcsonkított családokban való nevelését foglalta magában. Ezt követően Dr. Kopasz Rudolf, a Zalai Harangláb Egyesület képviselője interaktív előadást tartott a nőknek a forradalomban betöltött háttérszerepéről. Az előadás központi témája az otthon maradt nők helyzete és a forradalom eseményeinek hatása a mindennapi életvitelre. A résztvevőket kérdéseik megfogalmazására és véleményük kifejezésére bátorítottuk.

Június 11-én Zentán is kerekasztal értekezletet tartottunk a nők 1956-ban a nők betöltött szerepéről, mint betegápolás, a forradalmárok élelemmel ellátásáról valamint a bebörtönzött forradalmárok megcsonkított családokban való neveléséről szólt. Ezt követően Dr. Kopasz Rudolf, a Zalai Harangláb Egyesület képviselője interaktív előadást tartott a nőknek a forradalomban betöltött háttérszerepéről. Az előadás központi témája az otthon maradt nők helyzete és mindennapi életviteléről szólt. A résztvevőket kérdéseket tehettek fel és véleményük kifejthették.
Június 12. Ópusztaszeren úgyszintén  kerekasztal értekezletet tartottunk a nők 1956-ban a nők betöltött szerepéről. Majd Dr. Kopasz Rudolf, a Zalai Harangláb Egyesület képviselője interaktív előadását követően A résztvevőket kérdéseik megfogalmazására és véleményük kifejezésére bátorítottuk.

III. szakasz: lezárás: 2017. június 12 -16.

A program ezen szakaszában összesítettük, szerkesztettük és közzétettük a rendezvény során elkészült írásos, illetve fotó- és videóanyagot. Elvégeztük a projekt zárásához szükséges feladatokat.

A programunk megvalósításával maradandó értéket teremtettünk. A rendezvényről fotó-, videó- és írásos dokumentációt készítettünk, melyet elérhetővé tettünk honlapunkon.Várakozásaink szerint rendezvényünk hozzájárult női nemzeti példaképek elismeréséhez, ami hosszútávon lehetővé teszi nemcsak a női, de az összmagyarságtudat erősödését is. Összesen kb. 200 fő vett részt programunkon. A rendezvény előadóival és a civil szervezeti képviselőkkel olyan, együttműködésen alapuló munkakapcsolatot alakítottunk ki, amely a későbbiekben is lehetővé teszi számunkra a velük való közös munkát. A program segítségével a határon túli magyarsággal való kapcsolataink is erősödni fognak.