Megjelentek az új NTP pályázatok!

 Hírek  |   2018. március 23., péntek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Nemzeti Tehetség Program következő új pályázati felhívásait. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján 21 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki.


Pályázat kódja

 

Pályázat címe

 

NTP-MTTD-17

 

A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása

 

NTP-KNI-17

 

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása

 

NTP-MŰV-17

 

A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

 

NTP-OTKP-17

 

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

 

NTP-KULT-17

 

A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

 

NTP-LAP-17

 

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

 

NTP-NEER-17

 

A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása

 

NTP-TÁB-17

 

A hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása

 

NTP-SFT-17

 

A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása

 

NTP-KTK-17

 

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása

 

NTP-TMV-17

 

A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása

 

NTP-NTMV-17

 

A hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételének támogatása

 

NTP-HHTDK-17

 

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

 

NTP-FKT-17

 

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

 

NTP-SZKOLL-17

 

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

 

NTP-HTTSZ-17

 

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezeteket és közösségek támogatása

 

NTP-TKSZP-M-17

 

A kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatása

 

NTP-NFTÖ-17

 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

 

NTP-TFJ-17

 

Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

 

NTP-PKTF-17

 

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása, társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása

 

NTP-KTSZT-M-17

 

A hazai és határon túli kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismertetésének támogatása

 

A felhívások a Nemzeti Tehetség Program, Felhívások menüpont alatt érhetőek el.

forrás: emet.gov.hu